Historie

FERRUM PLZEŇ spol. s r.o. byla založena v závěru roku 1990 s orientací na obchod s hutními materiály. Hned v počátku jsme působili ve skladu v Rokycanech a v prodejně v Plzni.

Postupně jsme se profilovali jako:

- univerzální prodejci hutního materiálu pro Rokycany, Plzeňsko a Západní Čechy
- specializovaní prodejci na svařované trubky, jäkly a ploché výrobky
- specializovaní prodejci, kompletátoři hlavně pro strojírenské firmy a další významné firmy regionu

Od roku 1992 sídlíme v sadech Pětatřicátníků v Plzni, kde jsme postupně vybudovali vedle maloprodeje hutního materiálu také železářství a sklad nerezových materiálů.

V r. 1995 byla založena v Rusku obchodní firma ČTK Soči s naším obchodním podílem 70% a s orientací na dodávky stavebních materiálů a železářského zboží. Činnost jsme fakticky ukončili v r. 2005, protože náš ruský partner nedokázal přizpůsobit činnost změněným podmínkám.

V r. 1999 jsme přestěhovali sklad v Rokycanech do vlastních prostor, kde můžeme skladovat zboží vč. přípravy a dělení v halách o celkové ploše více než 5000 m2. Haly jsou vybaveny vlečkou, jeřábovými drahami a mostovými jeřáby vč. elektromagnetů. 

V r. 2001 jsme otevřeli novou pobočku v Sušici zaměřenou na univerzální klienty hutního materiálu a železářského zboží.

V r. 2004 jsme převzali strojírenskou firmu v Horní Bříze a vytvořili z ní dceřinou firmu FERRUM SERVIS s.r.o. Vyrábíme ocelové konstrukce, v současné době především pro potřeby fotovoltaiky. Postavili jsme další výrobní prostory, které nám umožnili výrazně zvýšit kapacitu a vyrábět také větší díly konstrukcí. Chceme svoji pozici ve výrobě dále posilovat, zaměřit ji na rychlost a bezchybnost.

V r. 2005 jsme začali stavět další skladovou halu v Rokycanech o ploše 2200 m2, kterou jsme uvedli do provozu v létě 2006. Tím se výrazně zvýšily naše skladovací kapacity; nová hala nám umožnila výrazně lepší způsob skladování. Zároveň jsme mohli optimalizovat naše nákupy z hlediska objemů i cen, protože dříve jsme byli limitováni skladovou kapacitou. Dnes máme na skladě více jak 5 000 t hutních materiálů ve více než 3 000 položkách nakoupených po celé Evropě. 

Od začátku r. 2006 jsme rozšířili naši činnost o technickou normalizaci. Převzali jsme odd. normalizace, které působilo pro společnosti ŠKODA a které také ze ŠKODA Plzeň vzešlo. Jsme si vědomi složitosti při výběru ocelí a změně norem, proto rozšiřujeme naši nabídku o informace z norem včetně mezinárodních a o konzultace a poradenství k ocelím a neželezným kovům. Naši spolupracovníci jsou uznáváni i na mezinárodní úrovni.

V r. 2009 jsme odkoupili část Proagra Klatovy. Tím jsme v oblasti hutních materiálů rozšířili síť skladů o Klatovy  a zároveň vytvořili novou obchodní divizi hospodářských potřeb se sítí obchodů "Market" v Klatovech, Plzni, Domažlicích, Sušici a v Horažďovicích.

R. 2010 a 2011 jsme rozšířili jsme prodejní plochy na Marketu v Klatovech, provedli řadu investičních akcí na skladech, především v Rokycanech. 

V r. 2014 jsme otevřeli nově zrekunsruovaný market v Domažlicích.

R. 2015 byl největší v celé naší historii z hlediska investic. Otevřeli jsme novou halu hutního materiálu v Klatovech /3000 m2/ a lokální sklad hutního materiálu v Domažlicích.

V r. 2016  jsme otevřeli nově zrekunsruované markety v Horažďovicích, Sušici a novou prodejní halu na marketu Klatovy.

Dále jsme rozšířili portfolio našich klientů a zároveň upevnili naši pozici u nich.

Naši firmu tvoří cca 150 spolupracovníků.

Přejeme všem mnoho úspěchů.