Aktuality

Atesty

Atesty

Často požadovaný Dokument kontroly (dříve atest) EN 10204 je doklad, kterým výrobce (nebo zprostředkovatel) potvrzuje odběrateli, že vlastnosti výrobku odpovídají požadavkům objednávky.

Povrch plechů, široké oceli, tyčí tvarových, trubek a tyčí válcovaných za tepla

Povrch plechů, široké oceli, tyčí tvarových, trubek a tyčí válcovaných za tepla

Často opomíjený požadavek zákazníků na jakost povrchu objednávaného materiálů způsobuje pak při jeho dalším zpracování překvapení, které odběratel – uživatel nepředpokládal.

Doporučení při objednávání

Doporučení při objednávání

Příručka je určena jako technická pomůcka pro konstruktéry, obchodní útvary, řízení jakosti apod. Podává přehled evropských ocelí z hlediska označování a základního rozdělení podle účelu použití.

Identifikace oceli podle EN k výrobku

Identifikace oceli podle EN k výrobku

Obecná identifikace oceli podle EN k výrobku

Objednávání tlustých plechů

Objednávání tlustých plechů

Zákazníci – odběratele plechů často nedostatečně posuzují nebo přehlížejí skutečnosti k možným výskytům vnitřních necelistvostí (výskyt vad druhu zaválcovaných okují a přeložek, ředin, vloček, trhlin nebo prasklin, vměstků apod.) a stanovení požadavků k jejich omezení.

Porovnání norem trubek ČSN s EN

Porovnání norem trubek ČSN s EN

Porovnání norem trubek ČSN s EN

Prohlášení o vlastnostech hutních výrobků

Prohlášení o vlastnostech hutních výrobků

Pro nákup a prodej ocelových výrobků pro stavebnictví platila směrnice 89/106/EHS (dosud je uvedena v normě EN 10025-1), kterou nahradilo nařízení Evropského Parlamentu (EP) a Rady EU č. 305/2011. Dosavadní potvrzení o shodě s atestem se nahrazuje Prohlášením o vlastnostech.

Převod tvrdosti na pevnost

Převod tvrdosti na pevnost

(Výběr z ČSN EN ISO 18265) Uvedené převody tvrdosti na pevnost nenahrazují přímá měření. Doporučují se používat jen jako orientační údaje vzhledem k dosavadnímu ověřování vztahů při převodu a zkušenostem.

Výběr konstr. ocelí pro žárové pozinkování

Výběr konstr. ocelí pro žárové pozinkování

Výběr konstrukčních ocelí pro žárové pozinkování ponorem

Životní prostředí a EN

Životní prostředí a EN

LCA – se zaměřuje na environmentální aspekty a možné environmentální dopady (např. spotřebované zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života produktu, od získávání surovin, přes výrobu, užívání, úpravu po skončení životnosti, recyklaci a odstraňování

výrobky s označením CE

výrobky s označením CE

Označení výrobku ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S OZNAČENÍM CE