Elektrody a dráty

ČSN EN ISO 3580 (05 5050)

ČSN EN ISO 3580 (05 5050)

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace

ČSN EN 1600 (05 5100)

ČSN EN 1600 (05 5100)

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

ČSN EN ISO 14341 (05 5311)

ČSN EN ISO 14341 (05 5311)

Svařovací materiály - Dráty a svarové kovy pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu – Klasifikace

ČSN EN ISO 636 (05 5312)

ČSN EN ISO 636 (05 5312)

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

ČSN EN ISO 21952 (05 5313)

ČSN EN ISO 21952 (05 5313)

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyčinky pro obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace

ČSN EN ISO 17632 (05 5501)

ČSN EN ISO 17632 (05 5501)

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

ČSN EN ISO 2560 (05 5005)

ČSN EN ISO 2560 (05 5005)

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

ČSN EN 757 (05 5009)

ČSN EN 757 (05 5009)

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace

ČSN EN 22401 (05 5011)

ČSN EN 22401 (05 5011)

Svařování. Obalené elektrody. Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele navaření

ČSN 05 5015 (05 5015)

ČSN 05 5015 (05 5015)

Zváranie. Obalené elektródy na zváranie liatiny.