Identifikace oceli podle EN k výrobku

Obecná identifikace oceli podle EN k výrobku

 

Tyče válcované za tepla

 • S235JR, J0,J2,
 • S275JR, J0,J2  +AR,+N,+M (stav tep. zpracování)
 • S355JR, J0,J2 
 • E295, E335, E360 

 

Tyče tažené za studena

 • S235JR+C –třída 3 (třídy stanoví jakosti povrchů)
 • S355J2+C
 • E295G+C
 • E335G+C 
 • C45+C, C55+C,

 

Tyče loupané

 • S235JR+SH
 • S355J2+SH
 • E295G+SH
 • E335G+SH
 • C45+SH, C55+SH

 

Trubky bezešvé tvářené za tepla a bezešvé přesné

 • E235+AR nebo +N
 • E355+N
 • C45+N nebo +QT
 • 16MnCr5+N nebo +A

 

z korozivzdorných ocelí

 • X5CrNi18-10+AT
 • X6CrNiTi 18-10 +AT

 

Trubky závitové zesílené

 • S195T

 

Trubky pro tlakové nádoby

 • P195TR1nebo TR2, P235TR1 nebo TR2, P235GH, P265GH, P215NL, P255NL,  P265NL,

 

Duté profily tvářené za tepla     ..…S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H,        

(kruhové, čtvercové,                        S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH,

obdélníkové)                                     S355NH, S355NLH, S420NH, S420NLH,

                                                           S460NH, S460NLH

 

Trubky vhodné ke svařování   ..…S195T

a řezání závitů                                      

 

Trubky bezešvé přesné tažené, ….E215, E195, E235, E275, E355,

kalibrované, svařované               

 

Trubky svařované pro všeobecné ….E155 až E355, E270M, E355M,                účely a se zaručenou KV                     E420M , E460M, E275K, E355K,                                                

                                                               E460K

Svařované duté profily tvářené    ….S235JRH, S275J0H, S275J2H,S355J0H,

za studena                                            S355J2H, S355K2H

 

 

Svařované trubky pro tlakové …. P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2,

nádoby                                            P265TR1, P265TR2, P195GH, P235GH,

                                                         P265GH, P215NL, P265NL, P195G, P195GH,

                                                         P235G, P235GH, P265G, P265GH, P275NL1,

                                                         P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2,

                                                         P460N, P460NH, P460NL1, P460NL2,

 

Plechy válcované za tepla     …..  S235JR, S235Jo, S235J2, S275JR, S275J0,

tenké a tlusté-konstrukční              S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2,

                                                         S460J0, S185, E295, E335, E360

jemnozrnné                              …… S275N, S275NL, S355N, S355NL, S420N,

                                                         S420NL, S460N, S460NL,

termomechanicky zpracované …… S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M,

                                                         S420ML, S460M, S460ML,

zvýšená odolnost proti atmosfe- …. S230J0W, S355J2W

rické korozi

 

s vyšší mezí kluzu                     ..… S460Q až S960Q nebo QL

 

Plechy válcované za studena  .…. DC01, DC03, DC05, DC06

Hlubokotažné

 

Plechy žárově pokovené          

hlubokotažné                             ….. DX51D, DX52D, DX53D, DX54D povlak +ZN,               

                                                         +ZF

konstrukční                                …..  S220GD, S320GD, S350GD + Z, +ZF

 

s vyšší mezí kluzu                     …..  HX260BD, HX340LAD, HX420LAD, Z, ZF

 

vícefázové                                 …..  HDT 450F, HCT 450X, +Z, +ZF

 

Úhelníky, tyče tvarové          …..  S235JR, S275JR, S355JR nebo JO a J2

a tenkostěnné profily

(jeklovo profily)

 

 

 

 

08-05-2012                                                              CTN Oboňa Josef