Nabídka

V roce 2006 jsme rozšířili naši činnost o technickou normalizaci (převzali jsme odd. normalizace, které působilo pro společnosti ŠKODA a které také ze ŠKODA Plzeň vzešlo). V zájmu pomoci našim zákazníkům rozšiřujeme naši nabídku o informace z norem, včetně mezinárodních a o konzultace a poradenství k ocelím a neželezným kovům. Naši spolupracovníci jsou uznávaní i na mezinárodní úrovni.

Struktura:

Archiv norem

 • platné normy (ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, ČSN ISO, ČSN IEC)
 • zrušené normy (do roku 1990 máme prakticky všechny včetně ÚN, ON, HN)
 • archivované vybrané zahraniční a mezinárodní normy platné i zrušené (DIN, SEW, SEP, BS, ASTM, NF, ISO a GOST)
 • normy ŠN a ŠI
 • tabulky pro tvrdost ocelí, barevné značení ocelí a neželezných kovů

Služby pro zákazníky:

 • informace z archivovaných norem
 • pravidelná elektronická (nebo tištěná) nabídka vydávaných a rušených českých technických norem a informací, které poskytuje ÚNMZ Praha (Úřad pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví)
 • správa používaných ČSN norem v organizaci

Odborné poradenství:

V oblasti materiálů

 • informace o ocelích a neželezných kovech
 • porovnávání ocelí, litin a neželezných kovů se zahraničními
 • navrhování ocelí a neželezných kovů pro konstrukce a díly
 • doporučení pro atestaci podle revidované EN 10204
 • stanovení technických a volitelných požadavků pro zajištění požadované kvality v  technicko-obchodní dokumentaci

V oblasti strojních součástí

 • informace z oblasti norem pro strojní součásti (šrouby, matice, vruty, nýty, klíny, ložiska, těsnění), pryže a výrobků z pryže, tlakoměry a teploměry

V oblasti obecné normalizace

 • informace z archivovaných norem ČSN a zahraničních (GOST, DIN, ASTM, BS a AFNOR)

Výpůjční služby

 • prezenční půjčování norem a dokumentů ve studovně (za poplatek 40 Kč/titul)

Školení

 • normalizace – současný stav a význam pro organizaci
 • provedení školení (na pracovišti nebo v naší společnosti) v oblasti evropských norem pro kreslení, geometrické tolerance součástí, ocelí a neželezných kovů
 • na přání zajistíme odborníky na téma geometrické tolerance součástí (GPS), svařování v podmínkách EN a požadavky kladené na výrobce svařovaných konstrukcí a dílů
 • pro specifické přednášky z oblasti norem a předpisů zajistíme odborníky z ÚNMZ

V případě Vašeho zájmu nebo požadavků nás, prosím, kontaktujte.