ČSN EN ISO 17637 (05 1180)

Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola

Vizuální kontrola svarů, zjišťování a následná kontrola po opravení svaru.