Objednávání tlustých plechů

Zákazníci – odběratele plechů často nedostatečně posuzují nebo přehlížejí skutečnosti k možným výskytům vnitřních necelistvostí (výskyt vad druhu zaválcovaných okují a přeložek, ředin, vloček, trhlin nebo prasklin, vměstků apod.) a stanovení požadavků k jejich omezení.

Soubory ke stažení