Oceli s vyšší mezí kluzu zušlechtěné

ČSN 41 xxxx

ČSN 41 xxxx

oceli s vyšší mezí kluzu zušlechtěné 13221 a 15222