Porovnání norem trubek ČSN s EN

Trubky bezešvé
Pro strojírenství a všeobecné použití  
  ČSN            EN
TDP - ČSN 42 0250 a 42 0251    TDP a RN  EN 10297-1 (42 0258)
RN   - ČSN 42 5715 a 42 5716  10296-1 (42 0101)   10296-2 (42 0101)
Pro tlakové nádoby a zařízení  
TDP – ČSN 42 0251     TDP a RN  EN 10216-1 až -5 ( 42 0261až 5)
RN   -  ČSN 42 5715 a 42 5716     10217-1 až 7  (421043 až 49) 

 

Trubky závitové a ke svařování
ČSN EN
TDP -  ČSN  42 0250     TDP a RN  10255 (42 0296)
RN -    ČSN  42 5710 a 11  

 

Trubky bezešvé přesné
ČSN EN
TDP -  ČSN 42 0260   TDP a RN EN 10305-1 až 5
RN   -  ČSN 42 6710 a 6711   (42 0093 až 0098)

 

Trubky svařované
ČSN EN
TDP -  ČSN 42 0152    TDP a RN  10296-1 (42 0101)
RN   -  ČSN 42 5723  

                                                              

Ostatní normy pro trubky

EN 10224(42 0253)  Pro pitnou vodu a dopravu kapalin na bázi vody

EN 10312 (42 0254)                               "

 

Svařované duté profily tvářené za studena

EN 10219 -1 a -2 ( 42 1052 a 42 5953).

Rozměry od 21,3 do 1219,0. Tepelně nezpracované a stav odpovídá výchozímu materiálů. Svařitelnost profilů je vhodná, svar. spoje se kontrolují nedestruktivními zkouškami. Homogenita stěny se nekontroluje a tlaková nebo nedestruktivní zkouška se neprovádí!

Kruhový průřez může být použitý jako náhrada za svařovanou nebo bezešvou trubku pouze pro konstrukční díl, nikoliv pro rozvod médií apod. Náhradu by měl vždy odsouhlasit konstruktér.  Z hlediska geometrických tolerancí (průměr, tloušťka stěny odpovídají ČSN 42 5715 a 16).

 

Duté profily tvářené za tepla

EN 10210-1 a -2 (42 1051 a 42 5952

Doporučuji se jako vhodnější náhrada za bezešvé trubky. Z hlediska geometrických tolerancí pro kruhový průřez odpovídají ČSN 42 5715 a 16.  Pro rozvod médií dtto jako svařované!

 

Trubky na hořlavá média

EN 10208-1 (42 1907) Třída A

EN 10208-2 (42 1907) Třída B

 

Pro žárové pozinkování ponorem platí

ČSN EN 10 240 ( 420255) podle výše uvedených norem avšak výběrem vhodných ocelí ( podle chemického složení) k žárovému pozinkování! ( viz kupř. ustanovení v EN 10025-2 čl. 7.4.3 tabulka 1)

 

V Plzni 18-01-2011                          Ferrum – Centrum technické normalizace

                                                             Plzeň, J. Oboňa