ČSN CR 13576 (05 0331)

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.