ČSN EN ISO 14554-1 (05 0332)

Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na jakost

Hodnocení způsobilosti výrobce pro svařování.