ČSN EN ISO 14554-2 (05 0332)

Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na jakost

Prokázání způsobilosti výrobce nebo subdodavatele vyrábět svařované konstrukce odporovým svařováním.