ČSN EN ISO 13919-2 (05 0335)

Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny

Tři stupně jakosti, které dovolují široké využití.