ČSN EN ISO 14344 (05 0341)

Svařování a příbuzné procesy - Elektrické svařování pod tavidlem a v ochranném plynu - Směrnice pro opatřování přídavných materiálů

Norma  je určena k dorozumění mezi zákazníkem a výrobcem nebo dodavatelem přídavných svařovacích materiálů v systému řízení jakosti, založeném například na ISO 9001.