Výběr konstr. ocelí pro žárové pozinkování

Výběr konstrukčních ocelí pro žárové pozinkování ponorem

Základní konstrukční svařitelné nelegované ( EN 10025-2 )

 • S235
 • S275
 • S355

Nelegované jemnozrnné normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované (EN 10025-3)

 • S275
 • S355
 • S420
 • S460

Jemnozrnné termomechanicky válcované ( EN 10025-4 )

 • S275
 • S355
 • S420
 • S460

Konstrukční s vyšší mezí kluzu po zušlechťování ( EN 10025-6

S ohledem na teplotu zinkové lázně může dojít ke snížení hodnoty meze kluzu.

 • S460
 • S500
 • S550
 • S620
 • S690
 • S890
 • S 960

Značky ocelí jsou uváděny jen v základním označení. Pro pozinkování jsou vhodné se všemi přídavnými symboly, které uvádí jednotlivé citované EN. Výběr značek vychází ze souboru norem EN 10025-2 až -6.

 

Výběr hutních výrobků podle EN

Profily

 • EN 10210-1 a 2  Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí
 • EN 10219-1 a 2  Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena
 • EN 10162 Tenkostěnné profily L (rovnoramenné a nerovnoramenné)

 

Trubky

 • EN 10297-1 Trubky bezešvé pro strojírenství a všeobecné použití
 • EN 10216-1 Trubky pro talkové nádoby a zařízení
 • EN 10255    Trubky pro závitové a ke svařování
 • EN 10305-1 Trubky bezešvé přesné
 • EN 10296-1 Trubky svařované
 • EN 10217-1 Trubky svařované pro tlakové nádoby a zařízení
 • EN 13480 -2 Kovová průmyslová potrubí. Materiály (norma uvádí oceli a příslušné normy pro výrobky)

 

Tyče

 • EN 10058 až 10060 Ocelové tyče kruhové, ploché a čtvercové válcované za tepla
 • EN 10056-1 Tyče průřezu L (rovnoramenné a nerovnoramenné)
 • EN 10055    Tyče průřezu T
 • EN 10024    Tyče průřezu I
 • EN 10279    Tyče průřezu U

 

Plechy

 • EN 10051 Plechy a pásy kontinuálně válcované za tepla
 • EN 10029 Plechy ocelové tlusté
 • EN 10131 Plechy ocelové k tažení

 

Požadavky na ocelové výrobky určené k žárovému pozinkování ponorem

 

Chemické složení ... pro většinu výše uvedených výrobků platí společné  Technické dodací podmínky

EN 10025 -2 až -4 a -6.

Vhodnost oceli k žárovému pozinkování stanoví tab. 1 ve zmíněných normách, která uvádí třídy 1 až 3. Doporučená třída je 3a musí se předepsat v objednávce nebo na výkrese součásti pokud je přiložený k objednávce. Výrobce oceli na základě požadavku v objednávce zaručuje vhodnost k pozinkování omezením prvků v rozboru tavby takto : Si ... 0,14 až 0,25 , P max. 0,035 .

 

Požadavky na povlak – měly by být stanoveny podle EN ISO 1461 a EN ISO 14713. Pokud je odběratel nestanoví předpisem v objednávce (což je běžné) platí pro vzhled ustanovení EN ISO 1461 v kapitole 6 čl. 6.1 takto:

Při přejímací kontrole nesmí být na funkčním povrchu pozinkovaných výrobků, pozorovaném prostým okem nebo s brýlemi, viditelné hrudky, puchýře, ( tj. vypouklá místa bez dotyku s kovovým podkladem ), drsné plochy, ostré výstupky ( pokud mohou způsobit poranění ) ani nepokovené plochy.

Výskyt tmavších nebo světlejších šedých míst  ( např. tmavé šedé plochy ve tvaru buněk ) nebo povrchové nerovnosti nesmí být důvodem k zamítnutí; také skvrny způsobené skladováním ve vlhkém prostředí ( bílé nebo tmavé zplodiny koroze – hlavně oxid zinečnatý – vzniklé během skladování ve vlhkém prostředí po pozinkování ) nesmí být důvodem pro zamítnutí, pokud tloušťka povlaku je nadále vyšší než předepsaná minimální hodnota.

Zvláštní požadavek – bude-li se dále povrch natírat musí být požádaná zinkovna aby zhotovila vzorek uvedený v normě.

Oprava povlaku – viz čl. 6.3. 

 

Pro trubky platí EN 10240:1997 Žárové pozinkování trubek

Povrch výrobků k pozinkování – úpravu povrchu válcovaného za tepla nebo za studena provádí pozinkovna. Pro větší množství doporučuji dohodnout s pozinkovnou odzkoušení za účelem posouzení vhodnosti. Pro odzkoušení musí odběratel dodat výrobky stejné tavby i když tento požadavek nestanoví norma ale je logický s ohledem na problematiku jakosti pozinkovaného povrchu.

 

Informace, které musí odběratel respektovat a podle nich poskytnout zinkovně ( uvést potřebné údaje v objednávce ) viz ČS EN ISO 1461 Příloha A až C.

 

Centrum technické normalizace

Josef Oboňa