Životní prostředí a EN

 

EN k životnímu prostředí (ENVIRONMENT)

 

Environment

  • životní prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy
  • Pro posuzování uvedeného aspektu byla vyvinuta metoda LCA (norma ISO 14044)

 

LCA – se zaměřuje na environmentální aspekty a možné environmentální dopady (např. spotřebované zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života produktu, od získávání surovin, přes výrobu, užívání, úpravu po skončení životnosti, recyklaci a odstraňování  (tzn. od kolébky po hrob).

 

Souvisící normy

 

ČSN EN ISO 14001

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

environmentální politika; environmentální cíle; organizace

 

ČSN ISO 14004  Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

politika; environmentální cíle; organizace

 

ČSN EN ISO 14010  - zrušena nahrazena 19011                             

Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Všeobecné zásady

 

ČSN EN ISO 14011 zrušena nahrazena 19011

Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Postupy auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu

 

ČSN EN ISO 14012 zrušena nahrazena 19011

Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Kvalifikační kritéria pro environmentální auditory

 

ČSN ISO 14015 

Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

diligence"; remediace

 

ČSN EN ISO 14020

Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

cyklus výrobku; ochrana životního prostředí; životní prostředí

 

ČSN ISO 14021 

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

spotřební zboží a služby; označování obalů; životní cyklus výrobku; ochrana životního prostředí; životní prostředí

 

ČSN ISO 14024

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

 

ČSN ISO 14025   

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

výrobce; životní cyklus výrobku; environmentální aspekt; environmentální dopad; ochrana životního prostředí; životní prostředí; ověření třetí stranou; ověřovatel; organizace

 

ČSN ISO 14050  

Environmentální management - Slovník

 

 ČSN EN ISO 14040

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

dopadu; indikátor kategorie dopadu životního cyklu; charakterizační faktor; kritické přezkoumání                              

 

ČSN EN ISO 14041

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza

 

ČSN EN ISO 14042                               

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadů,

výsledek inventarizační analýzy životního cyklu; výstup inventarizační analýzy životního cyklu, který zahrnuje toky překračující hranici systému, se stává výchozím bodem pro posuzování životního cyklu.

 

 ČSN EN ISO 14041

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza

 

ČSN EN ISO 14043 – zrušena a nhrazena 140040

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu

 

ČSN EN ISO 14044  

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

dopadu; indikátor kategorie dopadu životního cyklu; charakterizační faktor; kritické přezkoumání

 

ČSN ISO 14050

Environmentální management – Slovník

 

ČSN ISO 14063

Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

životní prostředí; organizace

 

V Plzni 11-05-2011                                                     Centrum technické normalizace, Plzeň,

                                                                                                  Josef Oboňa